headerkursuslogo

Ledelse af Pædagogisk Udvikling

– Praksisnær lederudvikling til pædagogiske ledergrupper

En af de største udfordringer for pædagogiske ledere

Daginstitutionsledere skal løbende igangsætte og gennemføre mange forskellige udviklings- og forandringstiltag. Det kan være alt fra udvikling af sprogarbejdet, tidlig opsporing, inkluderende læringsmiljøer, overgange, de fysiske rammer, ny struktur og organisering blandt personalet, nye samarbejdsformer, nye pædagogiske metoder, forældresamarbejde, iPads, værdier og meget meget mere! Ledere og personale i daginstitutioner oplever samtidig en presset hverdag med mange opgaver og hvor tiden til udvikling og fælles møder er meget begrænset. Så hvordan kan man som leder skabe det største udbytte af den begrænsede tid der er?

Faglig ledelse, forandringsledelse, ledelse af kerneydelsen og ledelse i børneperspektiv er alle – og med god grund – discipliner og begreber, der har stort fokus i disse år.

Men hvad og hvordan gør man det helt konkret!? Hvordan kan man som pædagogisk leder bedst muligt understøtte nye tiltag, så de skaber reel og vedvarende udvikling af praksis til gavn for børnene? Hvordan holder lederen mere energifyldte og udbytterige møder?  Hvordan får man skabt ejerskab og videndeling i en personalegruppe?  Hvordan holder lederen gang i energien i udviklingsprocessen? Og hvordan får man konkret integreret børneperspektivet og kerneydelsen i den pædagogiske ledelse?

Og som klyngeleder, distriktsleder eller dagtilbudschef: Hvordan støtter man lederne ift. at udvikle ny ledelsespraksis og praksiskompetencer i forhold disse spørgsmål?

Praksisnær kompetenceudvikling for ledergrupper

Udvikling af Praksis laver i samarbejde med EDUnaut og Lektor Pernille Hviid praksisnære lederudviklingsforløb for distrikts- og klyngelederteam, samt for hele den pædagogiske ledergruppe i en kommune.

Omdrejningspunktet er ledelse af pædagogisk udvikling. Inspirationsoplæg og afprøvning af konkrete metoder forankres hos den enkelte ledere, som under og mellem modulerne arbejder med en igangværende ‘udviklingscase’ fra egen institution. Og hvor den enkelte leder  udvikler, videndeler og afprøver tiltag undervejs i forløbet. Inspiration, læring, praksisanvendelse og videndeling går således hånd i hånd.

Nedenfor kan du læse om kursernes indhold, underviserne og se hvad tidligere deltagere siger.

Kursusbeskrivelse

 • Ledelse af pædagogisk udvikling

  Ledelse af pædagogisk udvikling

  Daginstitutionsledere skal løbende igangsætte og gennemføre mange forskellige udviklings- og forandringstiltag. Det kan være alt fra udvikling af sprogarbejdet, overgange, de fysiske rammer, ny struktur og organisering blandt personalet, nye samarbejdsformer, nye pædagogiske metoder, forældresamarbejde, iPads, værdier og meget meget mere!

  Ledere og personale i daginstitutioner oplever samtidig en presset hverdag med mange opgaver og hvor tiden til udvikling og fælles møder er meget begrænset. Så hvordan kan man som leder skabe det største udbytte af den begrænsede tid der er? Hvordan holder du mere energifyldte og udbytterige møder og hvordan får du som leder alle ’med på vognen’? Og ikke mindst hvordan kan man som pædagogisk leder bedst muligt understøtte nye tiltag, så de skaber reel og vedvarende udvikling af praksis til gavn for børnene?

  Disse spørgsmål er omdrejningspunktet for kursusforløbet ’Ledelse af Pædagogisk Udvikling’ .

  Vi arbejder på kurset bl.a. med:

  • Hvordan kan jeg bruge børneperspektivet som udviklingsdriver og motivationsfaktor?
  • Hvordan arbejder jeg med forandringsprocesser?
  • Hvordan inddrages personalet, så der skabes motivation og ejerskab i personalegruppen?
  • Inspiration og værktøjer til at skabe spændende møder og processer med personalet.
  • Metoder til energifyldt og effektiv videndeling og fælles læring
  • Innovationsmetoder til pædagogisk udvikling
  • Opfølgning og understøttelse – hvordan holder lederen gang i energien i udviklingsprocessen?
  • Hvordan kan jeg med mit personlige lederskab bedst understøtte udviklingsindsatsen?
  •  

   Kursets form

  • Kursernes Form

   Kursets Form

   Indholdet på kurset vil variere mellem oplæg om teori og metode, inspiration, videndeling, workshops og refleksion. Du vil som deltager være aktiv, og det er helt centralt for forløbet, at du arbejder med en konkret case fra din egen institution. Casen skal være et pædagogisk udviklingsforløb, som du står foran at lede. Casen diskuteres, afprøves og udvikles med de andre deltagere og underviserne undervejs.

   Kurset giver konkrete og anvendelige metoder, der straks kan omsættes til det daglige lederarbejde i din egen institution. Samtidigt sætter vi også fokus på at løfte refleksionen over deltagernes ledelsespraksis.

   Vi har gennem de sidste år spurgt en lang række daginstitutionsledere, hvilken form for kompetenceudvikling de særligt ønsker sig.  Mange vil have kompetenceudvikling, som tager udgangspunkt i lederens konkrete udfordringer i hverdagen, så lederudviklingen bliver praksisnær, hands on og inspirerende (i stedet for den klassiske form med primært undervisning, teori og så lidt gruppeøvelser).

   Vi brænder netop for at skabe denne type lederudviklingsforløb, sådan at ledere oplever et væsentligt løft i energi og får konkret inspiration til den ledelsesmæssige praksis

   •  

     

    Har du spørgsmål eller vil høre nærmere kan du kontakte:

    Trine Juul Røttig: Mobil/2180 9031 –  Mail/ trine@edunaut.dk

    Søren Fisker: Mobil/2387 8887 – Mail/s.fisker@udviklingafpraksis.dk

    [/toggle_item]

    

   Om Underviserne

   • triineTrine har arbejdet med børn, unge og voksnes læring og udvikling i 17 år som lærer, voksenunderviser, proceskonsulent og ledercoach. Trines baggrund i pædagogisk arbejde har givet et skarpt fokus på, hvordan man kan arbejde i en vekselvirkning mellem refleksioner over aktuelle udfordringer, tilførsel af ny viden og afprøvning af ny praksis. Som mangeårig musiker og sanger er kreativitet et naturligt element i de forløb Trine faciliterer.

    Trine er uddannet folkeskolelærer og cand.mag. i organisationspsykologi og voksenpædagogik. Med sit firma EDUnaut samarbejder Trine med uddannelsessteder og daginstitutioner. Målet er at skabe engagement og læring i medarbejdere og lederes arbejde med kerneopgaven – så det gør en forskel i børnenes hverdag.

     

     

     

     

     

     

   • image006

    Søren har 18 års erfaring som leder, konsulent, ledercoach og underviser. I 7 år som konsulentfaglig leder på et pædagogisk udviklingscenter, hvor han haft et tæt samarbejde med personale, ledere og forvaltning på dagområdet, skole og SFO.

    Med firmaet Udvikling af Praksis har Søren målrettet sit arbejde omkring ledelse og udvikling i daginstitutioner og på specialområdet. Han er optaget af hvordan man i en administrativ og praktisk presset hverdag kan få sat bedst fokus på det som giver både ledere og personale den største energi og arbejdsglæde: pædagogiske udvikling og trivsel og udvikling hos børnene.

    I 2017 har Søren bl.a. hjulpet 15 institutioner I Københavns Kommune med at indføre systematisk refleksion i den pædagogiske praksis. Søren er desuden en meget erfaren supervisor og har alene I 2017 lavet mere end 100 faglige supervisioner med pædagogisk personale.

     

     

     

   • Pernille er lektor på Institut for Psykologi ved Københavns Universitet og har varetaget omfattende forskning omkring børneliv. Pernille er måske den i Danmark, der har størst indsigt i ‘børneperspektivet’ i relation til forandringsprocesser. Samtidig har Pernille en praksisnær og inspirerende tilgang til sin undervisning, der på meget fin vis matcher kursernes form.

     

   • Vi har i de sidste 10 år arbejdet specifikt med lederudvikling, kompetenceudvikling og ledercoaching på daginstitutionsområdet. Vi har lokalt og på tværs af institutioner understøttet ledere og personale omkring en lang række udviklingstiltag.

    Vi har udover den store teoretiske og praktiske erfaring med udvikling af ledere også særdeles stort kendskab til pædagogikken og personalets arbejde og udfordringer. Blandt andet fra tilsammen mere end 1000 timers pædagogisk supervision af stueteam og lignende.

   • Vi er optaget af at sætte spot på løsning af kerneopgaven. Et kursus er kun godt, hvis vi bliver klogere på det at støtte børns læring, trivsel og udvikling i den pædagogiske praksis.

    Vores ambition er at lave vedkommende, nærværende og praksisorienterede kursusforløb for daginstitutionsledere. Vi ønsker at skabe plads til både godt humør og et fagligt kvalificeret løft til den enkelte leders praksis.

    Vi brænder for at inspirere og understøtte ledere til at skabe udvikling i den ledelsesmæssige og pædagogiske praksis – og huske børneperspektivet. Det er vigtigt for os at forløbene giver inspiration til konkrete værktøjer og metoder, som man kan gå direkte hjem og anvende i hverdagen.

    

   Det siger tidligere deltagere:

    		
   “Vi har fået mange input og metoder vi faktisk kan bruge. Det har været godt, at vi er blevet præsenteret for så meget forskelligt og på en måde blandet med sjov, alvor og faglighed”.
   “Det bedste kursus jeg nogensinde har været på. Det at vi selv, vores erfaringer og hverdag blev sat i spil, gør, at jeg husker det meget bedre, end andre kurser jeg har deltaget i.”
   ”Vi har brugt hinanden i ledergruppen på en anden måde end tidligere. Det har været en smutvej til sparring, informationer og skabt en åbenhed om at dele. Det har styrket vores ledergruppe.”
   “Det har været godt med refleksion over egen praksis. Jeg har tænkt meget mere over ledelse i dette forløb.”
   “Jeg synes det har været en særlig styrke, at det var et langt forløb. Og at vi skulle forpligte os til en case. At man gennem casen opdagede at der var læring i selve processen”.