inno1inno3 inno2  Inno4

 

Udbyttet

  • Stort ejerskab hos personalet omkring en given udviklingsindsats
  • Stærk forankring af den pædagogiske kerneydelse i indsatsen – børneperspektivet
  • Nye ideer og konkret handling
  • Understøtter udviklingen af organisationens læringskultur
  • Spændende, sjove og energifyldte processer

 

Proces og metoder

Inspireret af bl.a. Teori U og Design Thinking består pædagogiske innovationsforløb af 5 konkrete trin:

  • Brugerindlevelse (børne- og/eller forældreperspektivet),
  • Opgaveformulering,
  • Idegenerering,
  • Udvikling af tiltag
  • Afprøvning, justering og videndeling

 

Hvornår er det særlig hjælpsomt?

Omdrejningspunktet for pædagogiske innovationsforløb er et tema eller en udviklingsindsats I står over for eller en eksisterende praksis I ønsker at booste.

Et pædagogisk innovationsforløb er egnet til en enkelt institution, der i forbindelse med en pædagogisk dag ønsker at kick starte en udviklingsindsats.

Pædagogiske innovationsforløb er også velegnet til at igangsætte en større kommunal indsats i flere institutioner, hvis man ønsker en eksplorativ tilgang, der kan skabe lokal forankring og ejerskab, samt videndeling af konkrete ideer og tiltag på tværs af institutionerne.

Et pædagogisk innovationsforløb er et varieret, spændende og sjovt forløb, som altid giver nye ideer og en masse god energi omkring samarbejdet og det pædagogiske arbejde. I forløbet udvikler og afprøve personalet i grupper nye pædagogiske tiltag med afsæt i børneperspektivet, deres egen hverdag og en række sjove og inspirerende metoder.