Hjælper børn i trivselsvanskeligheder og løfter institutionens kvalitet i praksis.

Udvikling af Praksis hjælper institutioner til at arbejde kvalificeret med systematisk refleksion i det pædagogiske arbejde – og på en måde så det er forankret i institutionens praksis efter forløbet er slut.
Kvalificeret systematisk refleksion i team er overraskende effektivt til at styrke trivslen hos de børn man som pædagogisk personale har bekymringer for og udfordringer med at hjælpe. I mere end 3 ud af 4 tilfælde oplever personalet, at der sker en markant og vedvarende forbedring af barnets trivsel og udvikling. Erfaringerne viser desuden, at der sker et markant fald i behovet for ekstern hjælp og rådgivning (ressourceteam, PPR mv.) hos institutionerne.
 Store sidegevinster er:
  • Styrker fælles sprog , mindset og samarbejdet i personalegruppen.
  • Frigiver ressourcer for personalet
  • Løfter kvaliteten af kerneydelsen i praksis på en række vigtige områder (heriblandt: inklusion, tidlig indsats, gode læringsmiljøer og bedre forældresamarbejde).

 

Praksisnære metoder og kompetenceudvikling

Både refleksionsmetoden og kompetenceudviklingen er praksisnær og vedkommende for personalet. Begge dele er løbende udviklet gennem de sidste 10 år i tæt samarbejde med ledere og pædagogiske personale ved længere forløb i et stort antal institutioner.
Refleksionsmetoden er desuden baseret på systemisk teori, samt hvad forskningen peger på har størst betydning for børns trivsel og udvikling.
Erfaringerne indbefatter 1 årige kompetenceudviklingsforløb i mere end 30 institutioner og Søren Fisker har faciliteret mere end 800 supervisioner med pædagogiske team omkring børn i trivselvanskeligheder.

 

Systematisk Refleksion i Pædagogisk Praksis – Nye handlemuligheder og bedre trivsel (Dafolo)

7733Søren Fisker er forfatter til bogen “Systematisk Refleksion i Pædagogisk Praksis – Nye Handlemuligheder og Bedre Trivsel”, der er udkommet i februar 2018 på Dafolo i forlagets serie “Læring i Dagtilbud”.

Tidsskriftet Børns Hverdag (Daginstitutionernes Landsorganisation/DLO):

“Processen opdeles i 8 faser, som hver især er en guldgrube af læring for personalet”

“Den helt store gevinst ved metoden, ud over det indlysende formål, at bidrage til at barnet kommer i bedre trivsel, er at personalet oplever at de virkelig har noget værdifuldt at bidrage med, i forhold til børn som de ofte føler sig magtesløse overfor uden at der skal fremskaffes ekstra ressourcer.”

 

 

Bogen kan købes hos Dafolo

 

Ydelser og priser:

Pædagogisk dag: 12.500 kr (7-8 timer med oplæg, øvelser og konkret fælles refleksionsproces).
Personalemøde: 6000 kr (3 timer med kort oplæg og konkret supervision på et barn eller 3 timer med oplæg og øvelser ).
Supervisionsforløb: 3500 kr pr. supervision a 2-2 1/2 times varighed (ved forløb med 5+ supervisioner).
1-årige kompetenceudviklingsforløb for institutioner og klynger/distrikter/områder: Pris varierer afhængigt af institutionens størrelse. I en “gennemsnitsinstitution” er prisen typisk omkring 50.000 –  65.000 kr og indbefatter et års kompetenceudviklingsforløb for hele personalegruppen med pædagogisk dag, 8-16 supervisioner med personalet i team, et lederspor og en uddannelse for processtyrere (få udvalgte medarbejdere der efterfølgende facilitere den systematiske refleksion).
Oplæg: 10.000 kr (1 1/2 – 2 timers oplæg – indhold og fokus variere afhængigt af ønsker og behov).

 

Video:

Se video om et forløb

Jeanette Lundum, Pædagogisk Leder, Den Grønne Kastanje:

”Det er nemt at gå til og fylder et hul pædagoger har haft længe. Jeg er fuldstændig solgt over, at det virker. Det frigør ressourcer, så der er energi til en masse andet med børnene, og letter pædagogernes psykiske arbejdsmiljø”.

 

 

 

Trine Skanderup, Fritidsleder, Hareskovens Lilleskole:

“Det gør en kæmpe forskel for børnene og hæver blikket og fagligheden hos de professionelle, der arbejder med det. Det virker og det virker med det samme!”

Pia Randa-Boldt, Pædagogisk Leder, Væksthuset:

“Man taler meget om tidlig indsats, og nu har vi endeligt et redskab, hvor vi helt ned i vuggestuen kan tage fat. Vi har fået et fælles redskab, som skaber god trivsel og udvikling for barnet, men som også opkvalificerer personalets faglighed. Jeg oplever, at vi faktisk får flere ressourcer til at have fokus på børnene ved at bruge metoden”.
.
.
.
.
.
.
 Anne Pedersen, Pædagog og uddannet processtyrer, Spiren:

“På kort tid bliver din indsigt angående et barn i mistrivsel udvidet, og du bliver klarere på, hvordan du med få pædagogiske ændringer støtter barnet til en positiv udvikling. Som processtyrer er det meget bekræftende at  mærke det pædagogiske personales glæde og gåpåmod, når de finder frem til nye handlemuligheder på en pædagogisk udfordring.”