SYSTEMATISK REFLEKSION I PÆDAGOGISK PRAKSIS

Udvikling af Praksis tilbyder pædagogiske dage og praksisnære kompetenceudviklingsforløb der forankrer systematisk refleksion i den pædagogiske praksis.

HJÆLP VED ENKELTSAGER (BØRN)

Ind imellem står leder og personale i situationer, hvor man er presset, kørt fast og har svært ved at finde vej til at hjælpe et barn. Situationer, som påvirker trivslen hos både barnet og personalet væsentligt...

SUPERVISION I SPECIALINSTITUTIONER OG SPECIALSKOLER

Supervision baseret på systematisk refleksion kan være en værdifuld erstatning for den traditionelle supervision man giver team, der arbejder i specialtilbud.

HJÆLP VED SAMARBEJDSPROBLEMER

U
dvikling af Praksis har igennem mange år hjulpet ledere og medarbejdere med at vende samarbejde og trivsel i svære situationer.

UDVIKLING I BØRNEPERSPEKTIV/PÆDAGOGISKE INNOVATIONSFORLØB

Hold den pædagogiske dag som et pædagogisk innovationsforløb omkring en indsats I står overfor eller ønsker at booste. Et forløb med god energi og fokuseret udvikling af nye konkrete ideer med udgangspunkt i børneperspektivet.

PRAKSISNÆRE KOMPETENCEUDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERGRUPPER

Udvikling af Praksis udbyder i samarbejde med EDUnaut og lektor Pernille Hviid lederudviklingsforløb omkring 'Ledelse af Pædagogiske Udvikling'.

Hvem er bag?

Søren Fisker

Søren har i 20 år arbejdet med udvikling, læring, ledelse og samarbejde, som konsulent og leder. I 7 år som konsulentfaglig leder på et Pædagogisk Udviklingscenter og i de sidste 4 år, som selvstændig konsulent med Udvikling af Praksis. Han har stor erfaring med at understøtte udviklingsprocesser med praksisnær kompetenceudvikling for ledere og medarbejdere  i pædagogiske institutioner. Søren er forfatter til Bogen “Systematisk Refleksion i Pædagogisk Praksis – Nye Handlemuligheder og Bedre Trivsel”, der udkom i februar 2018 på Dafolo i forlagets serie “Læring i Dagtilbud”.

To The Top