SYSTEMATISK FAGLIG REFLEKSION I PÆDAGOGISK PRAKSIS

Udvikling af Praksis tilbyder praksisnære kompetence- udviklingsforløb, der forankrer systematisk faglig refleksion i den pædagogiske praksis.

SUPERVISION I SPECIALINSTITUTIONER OG SPECIALSKOLER

Supervision baseret på systematisk refleksion kan være en værdifuld erstatning for den traditionelle supervision man giver team, der arbejder i specialtilbud.

FAGLIG REFLEKSION I DAGPLEJEN

Praksisnær kompetenceudvikling og refleksionsmetode udviklet specifikt til Dagplejens kontekst.

HJÆLP VED SAMARBEJDSPROBLEMER

U
dvikling af Praksis har igennem mange år hjulpet ledere og medarbejdere med at vende samarbejde og trivsel i svære situationer.

UDVIKLING I BØRNEPERSPEKTIV/PÆDAGOGISKE INNOVATIONSFORLØB

Hold den pædagogiske dag som et pædagogisk innovationsforløb omkring en indsats I står overfor eller ønsker at booste. Et forløb med god energi og fokuseret udvikling af nye konkrete ideer med udgangspunkt i børneperspektivet.

HJÆLP VED ENKELTSAGER (BØRN)

Ind imellem står leder og personale i situationer, hvor man er presset, kørt fast og har svært ved at finde vej til at hjælpe et barn. Situationer, som påvirker trivslen hos både barnet og personalet væsentligt...

Hvem er bag?

Søren Fisker

Søren har i mere end 20 år arbejdet med udvikling, læring, ledelse og samarbejde. Både som konsulent og leder. Herunder 7 år som konsulentfaglig leder på et Pædagogisk Udviklingscenter og i de sidste 8 år, som selvstændig konsulent med Udvikling af Praksis.

Han har meget stor erfaring med at understøtte udviklingsprocesser med praksisnær kompetenceudvikling for ledere og medarbejdere  i dagtilbud, specialinstitutioner, skole, fritidsinstitutioner og PPR.

Søren har lavet mere end 1500 supervisioner med team omkring børn i trivselvanskeligheder og er forfatter til Bogen “Systematisk Refleksion i Pædagogisk Praksis – Nye Handlemuligheder og Bedre Trivsel” (Dafolo, 2018).

To The Top